Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Phòng KHCN & HTQT  

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) ISO 9001:2008 năm 2018


        Thực hiện Kế hoạch số 577/KH-CĐKTKT ngày 30 tháng 7 năm 2018, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 08 năm 2018, Nhà trường tổ chức chương trình đánh giá nội bộ QMS ISO 9001:2008 năm 2018. Tham gia chương trình có TS. Chử Thị Hải – Hiệu trưởng Nhà trường – Trưởng ban ISO, ThS. Nguyễn Xuân Toán – Phó Hiệu trưởng – Đại diện lãnh đạo – Trưởng đoàn đánh giá nội bộ, ThS. Trần Bá Uẩn – Phó Hiệu trưởng - Giám sát đoàn đánh giá cùng toàn thể các đồng chí chuyên gia đánh giá nội bộ của Nhà trường. 

        Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi bế mạc TS. Chử Thị Hải  – Hiệu trưởng Nhà trường – Trưởng ban ISO đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đoàn đánh giá, làm việc tập trung, hiệu quả, hoàn thành khối lượng công việc và đảm bảo đánh giá đúng yêu cầu. Các đơn vị được đánh giá đã chuẩn bị tốt các nội dung giúp cho công việc đánh giá thành công. Qua kết luận của đoàn đánh giá, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ sự thống nhất đối với đoàn trong công tác đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng tại trường và ghi nhận những ý kiến nhận xét rất cụ thể của đoàn, điều đó sẽ giúp các đơn vị điều chỉnh, cải tiến cho phù hợp, giúp hệ thống vận hành hiệu quả hơn. Đồng chí Hiệu trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cần tiến hành khắc phục những tồn tại của đơn vị mình ngay sau khi kết thúc đợt đánh giá.

        Kết quả: Qua đánh giá 15 đơn vị trực thuộc Nhà trường và Ban Giám hiệu – Ban ISO đã phát hiện được 8 NC phụ, 22 Nhận xét. Đây là cơ sở thiết thực giúp đẩy mạnh hơn nữa quá trình cải tiến và vận hành Hệ thống Quản lý chất lượng QMS ISO 9001:2008 trong quản lý đào tạo và phục vụ đào tạo của Nhà trường. 

        Tin và ảnh: Phòng KHCN&HTQT

Khai mạc Đánh giá nội bộ 

Đánh giá phòng Hành chính - Tổng hợp

 

Đánh giá phòng Thanh tra & ĐBCLGD

Bế mạc Đánh giá nội bộ 

TS. Chử Thị Hải – Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng ban ISO

phát biểu và chỉ đạo tại buổi bế mạc

 

ThS. Nguyễn Xuân Toán – Phó Hiệu trưởng – Đại diện lãnh đạo –

Trưởng đoàn đánh giá nội bộ phát biểu tại buổi Bế mạc

 Tin liên quan
Hiệp hội các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế - kỹ thuật Việt Nam: Đại hội nhiệm kỳ III (2018 – 2023)
HỘI THẢO KHOA HỌC “PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN”
Tin ISO: Đánh giá nội bộ đột xuất lần 2 năm học 2017 - 2018
Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Mahasarakham, Thái Lan thực hành, thực tập tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI GÀ J-DABACO TRÊN ĐỆM LÓT SINH HỌC TẠI TRẠI THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN
BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN VÀ VIETTEL ĐIỆN BIÊN