Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Tin tức phòng  

HỌC SINH, SINH VIÊN KHU NỘI TRÚ THAM GIA TỔNG VỆ SINH KHU NỘI TRÚ


             Nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho học sinh, sinh viên nội trú và xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp. Ngày 13 tháng 8 năm 2018 vừa qua, học sinh, sinh viên Khu nội trú tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ Khu nội trú.

               Với tinh thần lao động khẩn trương, hăng hái các em đã đem lại diện mạo mới cho Khu nội trú.Tin liên quan
DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC KHEN THƯỞNG ĐỢT 2 NĂM HỌC 2017 - 2018 ( Gồm các lớp cao đẳng Khóa 9, 10; Trung cấp khóa 30, 31)
HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE KẾT NỐI 08 TỈNH, THÀNH PHỐ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC CHO LƯU SINH VIÊN LÀO ĐI THAM QUAN, NGHIÊN CỨU THỰC TẾ
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CUỘC THI NHẢY DÂN VŨ TRONG ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẢNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN NĂM 2018
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN THAM GIA ĐÓN HÀI CỐT LIỆT SĨ QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM HY SINH TẠI NƯỚC BẠN LÀO