Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Tin tức phòng  

Xét duyệt tên và nội dung Đề tài khoa học công nghệ cấp trường năm học 2018 - 2019


      Ngày 26 tháng 9 năm 2018, Hội đồng Khoa học công nghệ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã tiến hành xét duyệt tên và nội dung Đề tài khoa học công nghệ cấp trường năm học 2018 – 2019.

      Hội đồng Khoa học công nghệ đã xét duyệt tên và nội dung của 9 đề tài khoa học công nghệ liên quan tới các lĩnh vực như: Nông nghiệp, khoa học xã hội, công nghệ thông tin, khoa học giáo dục… Tại buổi làm việc, Hội đồng Khoa học công nghệ đã được nghe các chủ nhiệm đề tài bảo vệ tên và nội dung đề tài đã đăng ký theo các nội dung: tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu của đề tài, đối tượng và phạm vi triển khai đề tài, phương pháp nghiên cứu, nội dung chủ yếu của đề tài, dự kiến các kết quả đạt được.

      Các thành viên hội đồng tham gia xét duyệt tên và nội dung đề tài đã góp ý cụ thể cho từng đề tài đồng thời định hướng các chủ nhiệm đề tài thực hiện đề tài theo đúng quy định của nhà trường đề ra. Các chủ nhiệm đề tài đã nghiêm túc tiếp thu góp ý của các thành viên hội đồng Khoa học công nghệ.

      Sau 01 ngày làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, 05/9 đề tài khoa học công nghệ được Hội đồng xét duyệt thông qua; 01 đề tài chuyển hướng nghiên cứu; 02 đề tài chuyển sang sáng kiến. Hội đồng đề nghị các chủ nhiệm hoàn thiện đề cương và triển khai thực hiện đề tài trong năm học 2018 - 2019 theo đúng kế hoạch.

Tin và ảnh: Phòng KHCN&HTQT

 Tin liên quan
Chương trình công tác, học tập và nghiên cứu thực tế tháng 7 năm 2018
Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ và xét, công nhận sáng kiến cấp trường năm học 2017 - 2018