Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Tin tức phòng  

Tập huấn kỹ thuật thu thập và biên soạn tài liệu học thuật


        Lớp tập huấn nhằm trao đổi, thảo luận và kỹ thuật thu thập, biên soạn tài liệu học thuật và phương pháp nghiên cứu khoa học; Bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng: biên soạn giáo trình, thu thập tài liệu và xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa học, phân tích bài báo khoa học trong Nhà trường, đặc biệt phát huy vai trò của giảng viên trong công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

        Lớp tập huấn học tập 4 chuyên đề: Kỹ năng biên soạn giáo trình, Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa học, giới thiệu về công cụ thống kê phần mềm mã nguồn mở R, kỹ năng phân tích một bài báo khoa học do TS. Nguyễn Ngọc Long – Trưởng bộ môn Quản trị tác nghiệp – Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh giảng dạy.

         Phát biểu bế giảng lớp tập huấn,TS. Chử Thị Hải  -  Hiệu trưởng Nhà trường tin tưởng rằng với những kiến thức và kỹ năng được trang bị sau lớp tập huấn, đội ngũ giảng viên của nhà trường sẽ áp dụng những kiến thức đã được lĩnh hội để phục vụ tốt hơn nữa cho công tác giảng dạy, biên soạn giáo trình và công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

TS. Nguyễn Ngọc Long – Trưởng bộ môn Quản trị tác nghiệp – Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh giảng dạy lớp tập huấn

 

Giảng viên của Nhà trường tham gia lớp tập huấn

TS. Chử Thị Hải  -  Hiệu trưởng Nhà trường  phát biểu bế giảng lớp tập huấn

 Tin liên quan
Xét duyệt tên và nội dung Đề tài khoa học công nghệ cấp trường năm học 2018 - 2019
Chương trình công tác, học tập và nghiên cứu thực tế tháng 7 năm 2018
Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ và xét, công nhận sáng kiến cấp trường năm học 2017 - 2018