Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Tin tức phòng  

Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ và xét, công nhận sáng kiến cấp trường năm học 2018 - 2019


      Từ ngày 18/6/2019 đến ngày 21/6/2019, Hội đồng khoa học công nghệ và Hội đồng sáng kiến Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên năm học 2018 – 2019 đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học công nghệ và xét, công nhận sáng kiến cấp trường.

      Thay mặt Hội đồng khoa học công nghệ và Hội đồng sáng kiến, Tiến sĩ Chử Thị Hải, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng, phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học trong Nhà trường. Những năm qua, các đề tài khoa học công nghệ và sáng kiến đều được ứng dụng trên thực tế và góp phần vào việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, công tác phục vụ đào tạo của Nhà trường.

      Nhấn mạnh tiêu chí đề tài khoa học công nghệ và sáng kiến phải có tính mới, có khả năng ứng dụng cao, phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường, Tiến sĩ Chử Thị Hải đề nghị Hội đồng Khoa học công nghệ và Hội đồng sáng kiến đánh giá các đề tài khoa học công nghệ và sáng kiến một cách toàn diện, nghiêm túc, chính xác và khoa học nhằm nghiệm thu các sản phẩm khoa học đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề tài khoa học công nghệ hoặc sáng kiến cấp trường.

      Qua bốn ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, Hội đồng khoa học công nghệ và Hội đồng sáng kiến đã nghiệm thu 05 đề tài khoa học công nghệ và 09 sáng kiến cấp trường năm học 2018 – 2019 của 14 nhóm tác giả, trong đó: 02 đề tài xếp loại xuất sắc, 03 đề tài xếp loại khá; 02 sáng kiến xếp loại xuất sắc, 07 sáng kiến xếp loại khá.

 

Tin và ảnh: Phòng KHCN&HTQT

 

Tiến sĩ Chử Thị Hải, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng, phát biểu tại buổi khai mạcTin liên quan
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐIỆN BIÊN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CẤP TỈNH
Đoàn công tác của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên thăm và làm việc tại trường Cao đẳng Du lịch Hải phòng
Tin Hội thảo về Giáo dục nghề nghiệp
Tập huấn kỹ thuật thu thập và biên soạn tài liệu học thuật
Xét duyệt tên và nội dung Đề tài khoa học công nghệ cấp trường năm học 2018 - 2019
Chương trình công tác, học tập và nghiên cứu thực tế tháng 7 năm 2018
Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ và xét, công nhận sáng kiến cấp trường năm học 2017 - 2018