Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Giới thiệu  

Giới thiệu Phòng Hành chính - Tổng hợp


PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

ĐT: 0215 3810 163

Email: phonghanhchinh2017@gmail.com

 

Phòng Hành chính – Tổng hợp được thành lập theo quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (Trên cơ sở chia tách Phòng Tổ chức - Hành chính).

    Phòng có 21 viên chức. Trong đó:   

   + Thạc sỹ: 2

   + Đại học: 13

   + Trung cấp: 3

   + Trình độ khác: 3

    Quản lý phòng:

   + Trưởng phòng: ThS. Lê Hữu Vũ.

   + Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Quốc Tuấn.

   + Phó Trưởng phòng: ThS. Đỗ Thành Đô.

    Phòng Hành chính – Tổng hợp thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác hành chính, quản trị; đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác hành chính, công tác dạy và học; công tác hậu cần, nội vụ của Nhà trường.

     Cùng với sự lớn mạnh của Nhà trường, trong những năm qua, tập thể phòng đã đạt được thành tích nội bật: Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên năm học 2008 - 2009, năm học 2015 - 2016 được UBND tỉnh Điện Biên tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 

THÔNG TIN NHÂN SỰ PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ HIỆN NAY

NĂM SINH

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

 
 
 

1

Lê Hữu Vũ

Trưởng phòng

1970

ThS

0915 485 839

Lehuuvuanh@gmail.com

 

2

Nguyễn Quốc Tuấn

P.Trưởng phòng

1975

ĐH

01255 208 999

Nguyenquoctuan668@

gmail.com

 

3

Đỗ Thành Đô

 P.Trưởng phòng

1981

ThS

0912 559 958

Dothanhdo1981dtd@gmail.com

 

4

Trần Hữu Bằng

Nhân viên

1964

 

0945 043 546

 

 

5

Lường Văn Piếng

Tổ trưởng Bảo vệ

1966

 

01655 659 885

 

 

6

Nguyễn Duy Thuận

Nhân viên

1968

ĐH

0912 793 026

 

 

7

Đỗ Đức Mạnh

Nhân viên

1972

 

0912 676 539

 

 

8

Lê Danh Nam

Nhân viên

1987

ĐH

0964 938 686

 

 

9

Lê Ngọc Hoàn

Nhân viên

1978

ĐH

0948 013 514

 

 

10

Hà Thị Hà

Nhân viên

1990

ĐH

01636 985 670

 

 

11

Hà Thị Bích Diệp

Nhân viên

1988

ĐH 0932 341 669

 

 

12

Lường Thị Hiền

Nhân viên

1986

ĐH

0913 010 486

luonghienktkt@gmail.com

 

13

Hoàng Thị Thuý

Nhân viên

1971

TC

0985 771 486

 

 

14

Hoàng Thị Ngọc Lan

Nhân viên

1986

TC

0943 370 721

 

 

15

Phạm Thị Duyên

Nhân viên

1983

TC

0945 538 114

 

 

16

Hà Thị Hồng

Nhân viên

1990

ĐH

01643 512 925

 

 

17

Đỗ Thị Chinh

Nhân viên

1982

ĐH

01213069068

Dothichinh.cdb@gmail.com 

 

18

Tạ Văn Ái

Nhân viên

1977

ĐH

0916 058 199

 

 

19

Nguyễn Huyền Trang

Nhân viên

1990

ĐH

0904579 908

huyentranglinh2014@gmail.com

 

20

Lò Thị Hỏa

Nhân viên

1986

ĐH

0934 498 517

 

 

21

Nguyễn Hồng Hà Vân

Nhân viên

1985

ĐH

0912 337 298

 

 

 Tin liên quan