Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Giới thiệu  

    PHÒNG ĐÀO TẠO - HƯỚNG NGHIỆP TƯ VẤN VIỆC LÀM

Điện thoại liên hệ: (0215) 3810135 - 3810193 - 3811155

Email: phongdaotao.cdb@gmail.com
 

     Phòng Đào tạo – HN, TVVL được thành lập theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 về việc Kiện toàn tổ chức, bộ máy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên của UBND tỉnh Điên Biên (trên cơ sở Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học).

     Phòng có 8 cán bộ viên chức, trong đó:

          - Tiến sĩ: 01

          - Thạc sĩ: 07 (đang NCS: 01).

         Phòng Đào tạo - Hướng nghiệp, tư vấn việc làm thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường; Thực hiện công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho người học. Giúp người học định hướng nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo trong học tập để phát huy được năng lực nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

     Thành tích nổi bật đã đạt được:

     - Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen năm học: 2004 - 2005 và 2006 - 2007

     - UBND tỉnh tặng bằng khen các năm học: 2007 - 2008; 2009 - 2010; 2010-2011; 2012 – 2013;2016-2017.

     - Tập thể lao động xuất sắc các năm học: 2004 - 2005; 2005 - 2006; 2006 - 2007; 2008 - 2009; 2011 - 2012; 2012 - 2013; 2015 - 2016; 2016-2017.

THÔNG TIN NHÂN SỰ

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Hoàng Việt Khánh

1977

Trưởng phòng

Thạc sĩ

0916515189

hoangvietkhanh2977@gmail.com

2

Lê Thị Hồng Duyên

1982

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

0982781102

tungduyenlinh@gmail.com

3

Trần Văn Dũng 

1983

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

0918101102

trandungcdktktdb@gmail.com 

4

Phạm Đình Quang

1980

 Viên chức

Thạc sĩ

0948544268

quangpvd@gmail.com

5

Phạm Hằng Nga

1987

Viên chức

Thạc sĩ

01674381187

phamnga182011@gmail.com

6

Nguyễn Thị Vân

1982

Viên chức

Thạc sĩ

0989527838

nguyenvancdb@gmail.com

7

Nguyễn Xuân Cường

1977

Viên chức

Thạc sĩ

0914972268

xuancuong18677@gmail.com

8

Trần Anh Hưng

1983

Viên chức

Thạc sĩ

0915632569

trananhhung.83@gmail.com