Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Giới thiệu về phòng Kế hoạch - Tài chính  

     

Điện thoại: (02303) 3811135

Email: phongkehoachtc_cdb@yahoo.com.vn

 Phòng có 06 cán bộ, viên chức, trong đó:

       + Thạc sỹ: 03

       + Cử nhân: 03

       + Đảng viên: 05

       Cán bộ quản lý phòng:

       + Trưởng Phòng: ThS. Phạm Thị Luyến

       + Phó Trưởng phòng: ThS. Phan Thị Nga

       Phòng Kế hoạch – tài chính thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về công tác kế hoạch, tài chính của nhà trường, làm việc theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên.

       Cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, trong những năm qua, tập thể phòng đã đạt được nhiều thành tích nội bật:

       + Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên năm học 2004 - 2005, 2005 - 2006, 2008 - 2009, tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen năm học 2016-2017.

THÔNG TIN NHÂN SỰ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Phạm Thị Luyến

1978

Trưởng phòng

Thạc sỹ

0915552393

dungluyen78@gmail.com

2

Phan Thị Nga

1980

Phó trưởng phòng

Thạc sỹ

0979 433 306

ngaphandb@gmail.com

3

Vũ Thị Thanh Thủy

1977

Thủ quỹ

Cử nhân

01234830669

thuykp77@gmail.com

4

Hà Huyền Trang

1986

Kế toán viên

Cử nhân

0932277733

hahuyentrangdienbien@gmail.com

5

Phạm Thu Hường

1989

Kế toán viên

Thạc sỹ

0916 049 058

phamhuong1289@gmail.com

6 Đỗ Văn Hương 1985 Kế toán viên Cử nhân

0988992998

vanhuong0610@gmail.com