Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên  

PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH - SINH VIÊN

 

     Điện thoại: 0215 3812 628

     E-mail: phongquansinh2016@gmail.com

     Phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên được thành lập theo quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn tổ chức, bộ máy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.

     Phòng có 07 cán bộ, viên chức, trong đó:

         + Thạc sỹ: 03.

         + Cử nhân: 05

         + Đảng viên: 06

     Cán bộ quản lý phòng:

         + Trưởng Phòng: ThS. Tòng Văn Sung

     Phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên  thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; tư vấn pháp lý, học tập cho học sinh, sinh viên; công tác an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội liên quan đến học sinh, sinh viên; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên; phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp thực hiện công tác y tế học đường; quản lý khu nội trú Học sinh, Sinh viên...

     Thành tích nổi bật đã đạt được: Tập thể lao động tiên tiến: Năm học 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020  ...

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ

PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH - SINH VIÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

  Tòng Văn Sung

1971

Trưởng phòng

Thạc sỹ

0915.464.999

sungtv2012@gmail.com

2

  Dương Xuân Vượng

1971

 Viên Chức

Cử nhân

0772438571

duongxuanvuong71@gmail.com

3

  Vũ Đức Hậu

1980

Viên Chức

Thạc sỹ

0942.089.289

vuduchau80@gmail.com

4

  Đỗ Quý Việt

1986

Viên Chức

Cử nhân

0976.156.363

doviet160986@gmail.com

5

  Vũ Thị Hoàn

1981

Viên Chức

Thạc sỹ

0977.073.545

vuthihoancdb@gmail.com

6

  Tạ Văn Ái

1977

Viên Chức

Cử nhân

0916.058.199

tavanaidb1977@gmail.com 

7

  Vũ Quỳnh Trang

1990

Viên chức

Cử nhân

0976. 689. 271

trangquynhvu1990@gmail.com

8

Trần Thị Hoa Mai

1978

Viên chức

Cử nhân

0919.375.989

maihoadb2016@gmail.com