Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục  

 

Tầng 2, nhà số 02, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Điện thoại: 0215 3810 160

E-mail: Phongthanhtra1102@gmail.com

 

     PhòngThanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn tổ chức bộ máy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.

       Phòng có 07 cán bộ, viên chức, trong đó:

       + Thạc sỹ: 5

       + Cử nhân: 02

       + Đảng viên: 7

       Cán bộ quản lý phòng:

       + Trưởng phòng: ThS. Trịnh Thị Thu Hằng

       + Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Hồng Duyên

       Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường.

       Cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, trong những năm qua, tập thể phòng đã đạt được những thành tích nội bật:

       + Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc": Năm học 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2017 - 2018

       + Giấy khen của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên: năm học 2009 - 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 - 2018

       + Bằng khen của UBND Tỉnh Điện Biên: năm học 2013 – 2014.

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ PHÒNG THANH TRA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

ĐIỆN THOẠI

         EMAIL

1

Trịnh Thị Thu Hằng

1976

Trưởng phòng

Thạc sỹ

0914 332 667

hangtt76@gmail.com

2

Lê Thị Hồng Duyên

1982

Phó Trưởng phòng

Thạc sỹ

0982781102

tungduyenlinh@gmail.com

3

Dương Xuân Vượng

1971

Giảng viên

Cử nhân

0122438571

duongxuanvuong71@gmail.com

4

Mai Thị Hồng Nhung

1987

Viên chức

Thạc sỹ

0913057587

maihongnhungcdb@gmail.com

5

Hoàng Thị Hoa

1984

Giảng viên

Thạc sỹ

0982979202

Hhoa.85@gmail.com