Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
GIỚI THIỆU PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỢP TÁC QUỐC TẾ  

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỢP TÁC QUỐC TẾ

Department of Science technology and International Cooperation

           Điện thoại: 0215 3813 136

           E-mail: khcn.cdb@gmail.com

           Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế được thành lập năm 2012 theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.

           Phòng hiện có 04 viên chức. Trong đó:  

          + Thạc sỹ: 03 (đang NCS: 01)

          + Cử nhân: 01

          + Đảng viên: 04

          Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế có chức năng, nhiệm vụ chính tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý các hoạt động khoa học công nghệ và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực cán bộ giảng viên và phát triển cơ sở vật chất nhà trường.

          Tuy mới thành lập nhưng tập thể phòng luôn đoàn kết, phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập thể phòng đã đạt được nhiều thành tích nội bật:

       + Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc": Năm học 2012 – 2013, 2013-2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018-2019, 2019 - 2020.

       + Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh năm học 2013 – 2014, 2015 – 2016, 2017 – 2018.

       + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm học 2018 - 2019.

THÔNG TIN NHÂN SỰ PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỢP TÁC QUỐC TẾ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

EMAIL

1

   Phạm Thị Kim Oanh

Trưởng phòng Thạc sỹ kimoanh1112@gmail.com

2

   Đào Thị Thanh Xuyến

Viên chức Cử nhân datxuyenbibo@gmail.com

3

     Mai Thùy Dung

Viên chức Thạc sỹ dungchel@gmail.com

4

   Bùi Thành Trung Viên chức Thạc sỹ trungdhsphn@gmail.com