Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Văn bản liên quan đến đào tạo  
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 04 NGÀNH MỚI
Ngày 02/10/2020 Hiệu trưởng Nhà trường đã ký Quyết định ban hành Chương trình đào tạo ngành, nghề Chăn nuôi - Thú y, Bán hàng trong siêu thị trình độ trung cấp, cao đẳng; Nghiệp vụ Nhà hàng, khách ...
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 8 HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NĂM 2018
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NĂM 2018
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THÁNG SINH CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI NĂM SINH CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP
Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp Trung cấp năm 2018
Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018
THÔNG BÁO PHỐI HỢP TUYỂN SINH LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2, NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHỨNG CHỈ CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
THÔNG BÁO PHỐI HỢP TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018 NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ LUẬT KINH TẾ
THÔNG BÁO PHỐI HỢP TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018 NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG
THÔNG TIN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP NĂM 2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Số: 591/KH - CĐKTKT Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017 - 2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP CHÍNH QUY NGÀNH CHĂN NUÔI - THÚ Y