Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Văn bản liên quan đến đào tạo  
Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp Trung cấp năm 2018
Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018
THÔNG BÁO PHỐI HỢP TUYỂN SINH LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2, NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHỨNG CHỈ CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
THÔNG BÁO PHỐI HỢP TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018 NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ LUẬT KINH TẾ
THÔNG BÁO PHỐI HỢP TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018 NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG
THÔNG TIN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP NĂM 2018
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỐI HỢP TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ NĂM 2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT NĂM 2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP NĂM 2018
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP, NGÀNH CHĂN NUÔI - THÚ Y - HÌNH THỨC VLVH
CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ, ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH NĂM 2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Số: 591/KH - CĐKTKT Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017 - 2018