Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Văn bản  
Cách tính lương, phụ cấp với cán bộ, công chức từ ngày 1-7-2018
Căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức ...
Dự thảo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp
Nhằm quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trình độ cao đẳng trong các trường cao đẳng công lập. Bộ lao động ...
Công văn về việc tạm ngừng bổ nhiệm mới cấp phó các phòng ban đơn vị trực thuộc sở, ngành tỉnh và cấp huyện
Ngày 08 tháng 12 năm 2017, Tỉnh ủy Điện Biên ban hành công văn số 403/CV/TU ngày 08/12/2017 về việc tạm ngừng bổ nhiệm mới cấp phó các phòng ban đơn vị trực thuộc sở, ngành tỉnh và cấp huyện từ ngày ...
03 điểm mới về tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH năm 2018
Từ ngày 01/01/2018, những quy định mới về tiền lương, thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc sẽ có giá trị thi hành. Cụ thể như sau:
05 trường hợp thu hồi chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 08/01/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2018/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Quy định các trường hợp NLĐ được nghỉ làm và hưởng 100% lương trong năm 2018
Căn cứ quy định của pháp luật lao động hiện hành, trong năm 2018, người lao động (NLĐ) được nghỉ làm trong các trường hợp nêu sau và hưởng 100% tiền lương.
Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng từ ngày 01/01/2018
Căn cứ vào Luật BHXH 2014, Luật việc làm 2013, Nghị định 105/2014/NĐ-CP, Nghị định 44/2017/NĐ-CP thì mức đóng BHXH bắt buộc {đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT); quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ...
Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
Ngày 15/9/2017, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên ra Quyết định số 666/QĐ-CĐKTKT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. Vui lòng tải bản mềm theo link sau: ...
Đánh giá công tác vận hành QMS ISO 9001:2008 của Phòng Tổ chức - Cán bộ
Ngày 10/8/2017 tại Văn phòng Phòng Tổ chức – Cán bộ, Đoàn đánh giá nội bộ năm 2017 đã tiến hành đánh giá công tác vận hành QMS ISO 9001:2008 của Phòng Tổ chức - Cán bộ.
Thông báo chính thức về điều chỉnh số tiền đóng BHXH từ 01/7/2017
BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 2159/BHXH-BT về mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới.
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP về tăng lương cơ sở từ 01/7/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành ...
Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016 gồm 9 chương 68 điều với nhiều nội dung đáng chú ý như sau: Quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo được mở rộng thành quyền của ...
Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Mức đóng vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng của người sử dụng lao động được điều chỉnh như sau: - Giảm từ 1% xuống còn 0.5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người ...
Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng
Thông tư này quy định về Điều lệ trường cao đẳng, bao gồm các nội dung: Nhiệm vụ và quyền hạn; tổ chức và quản lý trường cao đẳng; tổ chức hoạt động đào tạo; giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, ...
Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH 2017
Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành vào ngày 28/12/2016. Theo ...