Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Văn bản  
Số: 61/QĐ - CĐKTKT
Quyết định Quy định về chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2018.
Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2018, diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 24/03/2018.
Thông Báo
Tình hình ANTT trong dịp tết Nguyên đán xuân Mậu Tuất 2018
Thông báo
Lắp đặt hệ thông camera giám sát an ninh trong khu vực nhà trường
Lễ khởi công xây dựng công trình: Nhà thí nghiệm, thư viện
Ngày 11/9/2016. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã tiến hành khởi công xây dựng công trình: Nhà thí nghiệm, thư viện. Tham gia lễ khởi công có các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường ...
Thông báo bán vé gửi xe Học kỳ II năm học 2015 - 2016 đối với HSSV Cao đẳng - TCCN
Từ ngày 23/02/2016 Phòng Hành chính - Tổng hợp tiến hành bán vé gửi xe Học kỳ II năm học 2015 - 2016 cho học sinh, sinh viên, (Mức thu theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 17/8/2004 của UBND tỉnh Điện ...
Kế hoạch số 35/KH-CĐKTKT ngày 22/01/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên về đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 25/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Ngày 22/01/2016 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã ...
Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngày 03/12/2015 UBND tỉnh Điện Biên đã có công văn số 4194/UBND-TM về triển khai thực hiện Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ ...
UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư hạng mục: Nhà thư viện Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.
Ngày 30 tháng 10 năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1105/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư hạng mục: Nhà thư viện Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên ...
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên tiếp nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bổ sung.
Tháng 9 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất 1.545m2, giáp đường Võ Nguyên Giáp cho Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật ...
Thông báo bán vé gửi xe cho HSSV CĐ - TCCN học kỳ I, năm học 2015 - 2016
Từ ngày 10/8/2015 Phòng Hành chính - Tổng hợp tiến hành bán vé gửi xe cho học sinh, sinh viên CĐ-TCCN Học kỳ I, năm học 2015 - 2016 (Mức thu theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 17/8/2004 của UBND tỉnh ...
Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.
Ngày 26/01/2011 Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 171/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Chỉ thị đã quy định rất rõ các biện phát cụ thể để thực hiện tiết kiệm điện. Đồng thời yêu cầu ...
Triển khai thực hiện Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Ngày 30/6/2015 UBND tỉnh Điện Biên đã có công văn số 2410/UBND-XD về triển khai thực hiện Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tại Nghị ...
Triển khai thực hiện Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
Ngày 16/4/2015 UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 1407/KH-UBND về thực hiện Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Thông tư ...
Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015
Ngày 06/3/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên đã có công văn số 173/KHĐT-CN về Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết lập ...
1