Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Văn bản  
Thông báo
Về việc nộp học phí học kỳ II Năm học 2017 - 2018
Số 01/2018/QĐ - UBND
Quyết định ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Theo TT này thì từ ngày 01/9/2015, Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp sẽ được giảm học phí (không còn bị khống chế trong thời hạn 3 năm kể từ ngày tốt ...
Thông báo chi trả dịch vụ qua thẻ ATM
Triển khai thực hiện Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
Ngày 16/4/2015 UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 1407/KH-UBND về thực hiện Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Thông tư ...
Số: 397/UBND - VXLĐ
Số: 112/2014/TT-BTC
Số: 165/CV - BHXH
Thông tư
Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 - Ngành Luật Kinh tế hình thức VLVH
Thông báo bán vé gửi xe cho HSSV Cao đẳng - TCCN năm học 2014 - 2015
Từ ngày 09/3/2015 Phòng Hành chính - Tổng hợp tiến hành bán vé gửi xe Học kỳ II năm học 2014 - 2015 cho học sinh, sinh viên, (Mức thu theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 17/8/2004 của UBND tỉnh Điện ...