Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Văn bản  
DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI, CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ VÀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ; TRUNG CẤP KHÓA 32, CAO ĐẲNG KHÓA 9, 10, 11 ĐỢT 02, NĂM HỌC 2018 - 2019
(Kèm theo Quyết định số: 195/QĐ-CĐKTKT, ngày 26 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên)
DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI, CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ VÀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ: TRUNG CẤP KHÓA 32; CAO ĐẲNG KHÓA 9, KHÓA 10, KHÓA 11 ĐỢT BỔ SUNG NĂM HỌC 2018 - 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 858/QĐ-CĐKTKT, ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên)
PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH - SINH VIÊN THAM GIA HỘI THI “GIỚI THIỆU TRUYỀN THỐNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN"
SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THAM QUAN TRIỂN LÃM BIỂN ĐẢO NĂM 2018
HỌC SINH, SINH VIÊN KHU NỘI TRÚ THAM GIA TỔNG VỆ SINH KHU NỘI TRÚ
DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC KHEN THƯỞNG ĐỢT 2 NĂM HỌC 2017 - 2018 ( Gồm các lớp cao đẳng Khóa 9, 10; Trung cấp khóa 30, 31)
(Ban hành kèm Quyết định về việc khen thưởng HSSV đợt 2 năm học 2017 - 2018; Gồm các lớp Cao đẳng Khóa 9,10; Trung cấp Khóa 30,31)
HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE KẾT NỐI 08 TỈNH, THÀNH PHỐ
Quy chế Công tác Học sinh - Sinh viên
(Ban hành kèm Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC CHO LƯU SINH VIÊN LÀO ĐI THAM QUAN, NGHIÊN CỨU THỰC TẾ
DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 409/QĐ-CĐKTKT, ngày 20 tháng 6 năm 2018, về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học sinh - Sinh viên hệ chính quy, học kỳ II, năm học 2017 - 2018), ...
HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN THAM GIA LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
.........................................................................................................
HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN THAM GIA TỔNG VỆ SINH VÀ THAY HOA TẠI NGHĨA TRANG HIM LAM NGÀY 04/05/2018
................................................................
.......................HỘI CHỢ VIỆC LÀM 2018..........................
.........................................................................................................................
HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018
1