Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Văn bản  
Kết luận thanh tra công tác quản lý, cấp phát, sử dụng, chỉnh sửa, hủy bỏ và thu hồi văn bằng, chứng chỉ, năm 2021
Quyết định về việc thanh tra công tác quản lý, cấp phát, sử dụng, chỉnh sửa, hủy bỏ và thu hồi văn bằng, chứng chỉ, năm 2021
114-Quyết định về việc thanh tra công tác quản lý, cấp phát, sử dụng, chỉnh sửa, hủy bỏ và thu hồi văn bằng, chứng chỉ, năm 2021
Kết luận thanh tra toàn diện hoạt động của 03 đơn vị thuộc Trường năm học 2021-2022
Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Quy định về Điều lệ trường cao đẳng
Số/Ký hiệu 15/2021/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành 21/10/2021 Ngày có hiệu lực 15/12/2021 Người ký Lê Tấn Dũng Trích yếu Quy định về Điều lệ trường cao đẳng Cơ quan ban hành Bộ Lao động, Thương binh và ...
Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Quy định về Điều lệ trường trung cấp
Số/Ký hiệu 14/2021/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành 21/10/2021 Ngày có hiệu lực 15/12/2021 Người ký Lê Tấn Dũng Trích yếu Quy định về Điều lệ trường trung cấp Cơ quan ban hành Bộ Lao động, Thương binh ...
Quyết định - KH thanh tra toàn diện, Năm học 2021 -2022
Thông tư 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Thông tư này ...
Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và ...
Thông tư 05/2021/TT-TTCP về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 05/2021/TT-TTCP về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Cụ thể, đơn được tiếp nhận để phân loại ...
Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân
Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân Đăng ngày 15 - 10 - 2021 Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số ...
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2021 - 2022
Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022
Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2021 - 2022
Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ hệ thống bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021