Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Văn bản  
Kế hoạch đo lường mức chất lượng quản lý của Trường so với mô hình EFQM năm học 2017 - 2018
Ngày 15/5/2018, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên ban hành Kế hoạch đo lường mức chất lượng quản lý của Trường so với mô hình EFQM năm học 2017 - 2018 nhằm thực hiện đo lường mức chất ...
Kế hoạch đo lường mức quản lý chất lượng của Trường so với mô hình EFQM
Số 10/2017/TT- BLĐTBXH
Thông tư Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
Số: 20 /2010/TT-BLĐTBXH - THÔNG TƯ Quy định về cộng tác viên thanh tra dạy nghề và hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề
Số: 189 /KH - CĐKTKT Kế hoạch thanh tra Hồ sơ học sinh, sinh viên trúng tuyển nhập học Cao đẳng K10, TCCN K31 hình thức chính quy, Khóa tuyển sinh năm 2017
Số: 188/QĐ - CĐKTKT
Quyết định về việc thành lập tổ thanh tra Hồ sơ học sinh, sinh viên trúng tuyển nhập học Cao đẳng K10, TCCN K31 hình thức chính quy, Khóa tuyển sinh năm 2017
Số: 1053/KH - CĐKTKT
Kế hoạch Thanh tra toàn diện hoạt động của 03 đơn vị thuộc trường Năm học 2017 0 2018
Số 1052/QĐ - CĐKTKT
Quyết định về việc thành lập tổ thanh tra toàn diện hoạt động của 03 đơn vị thuộc trường Năm học 2017 - 2018
Số:659/KH - CĐKTKT Kế hoạch kiểm tra thực trạng sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trong công chức, viên chức, NLĐ năm 2017
Số: 638/KH - CĐKTKT Kế hoạch tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017
Số: 637/QĐ - CĐKTKT Quyết định về việc thành lập ban thư ký, nhóm công tác hội đồng tự kiểm định năm 2017
Số: 636/QĐ - CĐKTKT Quyết định thành lập hội đồng tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017
Số: 591/KH - CĐKTKT Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017 - 2018
Số: 590/KH - CĐKTKT Kế hoạch thanh tra năm học 2017 - 2018
Số: 564/KH - CĐKTKT Kiểm tra việc phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2017
1