Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Văn bản  
Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022
Tin ISO: Đánh giá nội bộ đột xuất lần 2 năm học 2017 - 2018
Để duy trì quá trình vận hành và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng QMS ISO 9001:2008 trong Nhà trường, ngày 17 tháng 5 năm 2018, Đoàn đánh giá nội bộ, với thành phần là một số chuyên gia đánh giá, ...
Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Mahasarakham, Thái Lan thực hành, thực tập tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
Thực hiện thỏa thuận trao đổi sinh viên quốc tế Việt Nam - Thái Lan giữa Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên và Trường Cao đẳng nghề Mahasarakham, Thái Lan, từ ngày 05 tháng 5 năm 2018 đến ...
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp trường năm học 2017 - 2018
Hội thảo “Hợp tác giáo dục nghề nghiệp Thái Lan – Việt Nam” tại Mukadahan, Thái Lan, tháng 3/2018
Hội thảo khoa học “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp”
BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI GÀ J-DABACO TRÊN ĐỆM LÓT SINH HỌC TẠI TRẠI THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN
Thực hiện Thông báo số 102/TB-SKHCN ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2018, Phòng Khoa học ...
BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN VÀ VIETTEL ĐIỆN BIÊN
Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên và Viettel Điện Biên – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông quân đội, trong tháng 01 năm 2018, phòng Khoa học công nghệ và Hợp ...
Hội thảo ”Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Anh Quốc trong giáo dục và đào tạo kỹ năng nghề nghiệp”
Ngày 17/01/2018, đoàn đại biểu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên do TS. Chử Thị Hải, Hiệu trưởng nhà trường, làm trưởng đoàn tham gia Hội thảo “Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Anh Quốc trong ...
Đánh giá nội bộ đột xuất lần 1 năm học 2017 - 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN MỞ RỘNG, TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI THÁI LAN VÀ LÀO
Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2017, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã cử 2 đoàn cán bộ do ThS. Trần Bá Uẩn, Phó Hiệu trưởng, làm trưởng đoàn tham dự các chương trình làm việc mở rộng ...
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đánh giá nội bộ QMS ISO 9001:2008 năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 377/KH-CĐKTKT, từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 08 năm 2017 Nhà trường tổ chức chương trình đánh giá nội bộ QMS ISO 9001:2008 năm 2017. Tham gia chương trình có TS. Chử Thị Hải – ...
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên và trường đại học Nguyễn Tất Thành, Công ty cổ phần quản lý tri thức quốc tế G-BI
Ngày 30/6/2017 trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên tổ chức "Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên và trường Đại học Nguyễn Tất Thành, ...
Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ, sáng kiến cấp trường năm học 2016 - 2017
Từ ngày 21/6/2017 đến ngày 23/6/2017, Hội đồng khoa học công nghệ và sáng kiến Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên năm học 2016 – 2017 đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa ...
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên và Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2017 - 2020
Ngày 02 tháng 6 năm 2017, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên và Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên đã phối hợp tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị nhằm thực hiện chủ trương ...
1