Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Tin tức phòng  
Quyết định - KH thanh tra toàn diện, Năm học 2021 -2022
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2021 - 2022
Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022
Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2021 - 2022
Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ hệ thống bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021
Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021
Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo ngành, nghề trọng điểm cấp quốc gia của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên năm 2021
Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký và các nhóm công tác Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên năm 2021
563 Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021
484 Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo về chuyên môn nghiệp vụ năm học 2020-2021
vì dung lượng văn bản lớn nên đính kèm bị lỗi, nên đơn vị chỉ đăng ảnh văn bản
KQ đánh giá EFQM 2020 - 2021
vì dung lượng văn bản lớn nên phòng chỉ đính kèm văn bản.
BC tổng hợp KQ lấy ý kiến phản hồi của người học về HĐGD của GV
vì dung lượng của văn bản lớn nên phòng chỉ đính kèm tài liệu chứ không đăng ảnh
Quyết định ban hành Hệ thống bảo đảm chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
vì dung lượng của văn bản dài không đính kèm được nên đơn vị chỉ gắn ảnh. Quyết định số 354/QĐ-CĐKTKT, ngày 06/5/2021 về ban hành Hệ thống bảo đảm chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện ...
Kết luận thanh tra công tác tuyển sinh năm 2020
có nhiều các bảng biểu, bản PDF dung lượng lớn nên k đính kèm được