Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Tin tức phòng  
Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành, nghề trọng điểm quốc gia của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, năm 2018
Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, năm 2018
Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2018 - 2019
Kế hoạch Thanh tra năm học 2018 - 2019
Thăm dò HSSV TN và nguoi SDLĐ về chất lượng giáo dục của nhà trường
Đánh giá xếp loại nhà giáo 2018
Kết quả đánh giá EFQM 2018
KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ HĐ GIẢNG DẠY 2018