Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Tin tức phòng  
Quyết định ban hành Hệ thống bảo đảm chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
vì dung lượng của văn bản dài không đính kèm được nên đơn vị chỉ gắn ảnh. Quyết định số 354/QĐ-CĐKTKT, ngày 06/5/2021 về ban hành Hệ thống bảo đảm chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện ...
Kết luận thanh tra toàn diện hoạt động của 03 đơn vị thuộc Trường năm học 2020 - 2021
file tài liệu tương đối dài không tải lên trang thông tin của đơn vị được, nên đơn vị chỉ đăng số tài liệu "Kết luận số 73/KL-CĐKTKTĐB, ngày 29/01/2021 v/v thanh tra toàn diện hoạt động của 03 đơn ...
Kế hoạch sơ kết học kỳ 1, năm học 2018-2019
Thông báo tuyển sinh đào tạo chứng chỉ tiếng Anh (trình độ A, B, C)
Thông báo phối hợp tuyển sinh lớp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản
Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành, nghề trọng điểm quốc gia của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, năm 2018
Giấy báo thi tốt nghiệp lớp liên thông từ trung cấp lên đại học K6 ngành Luật kinh tế, hình thức VLV, Đại học Kinh tế Quốc dân
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm học 2018 - 2019
Công văn đề nghị liên kết đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng năm 2018
Thông báo về việc phối hợp tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư lưu trữ - Hành chính văn phòng
Kế hoạch Tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý kinh tế huyện Mường Ảng, Điện Biên
Quyết định mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý kinh tế cho cán bộ công chức cấp xã huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên năm 2018
Kế hoạch hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao năm học 2018 - 2019
Thông báo về việc phối hợp tuyển sinh lớp liên thông trung cấp, cao đẳng, đại học văn bằng 2 ngành Kỹ thuật Xây dựng
Quyết định thành lập Ban thư ký và các nhóm công tác Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018
1