Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Tin tức phòng  
Quyết định thành lập Ban thư ký và các nhóm công tác Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018
Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp trung cấp K14 - Ngành Hành chính văn phòng huyện Mường Nhé
Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2018 - 2019
Kế hoạch Thanh tra năm học 2018 - 2019
Kế hoạch thanh tra năm học 2018 - 2019
Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp K14 hình thức VLVH - ngành Pháp luật - Huyện Mường Nhé
Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp K14 hình thức VLVH - Ngành Pháp luật - huyện Mường Chà năm 2018
Giấy báo ôn và thi tuyển sinh lớp Thạc sỹ ngành Quản lý đất đai năm 2018
Thăm dò HSSV TN và nguoi SDLĐ về chất lượng giáo dục của nhà trường
THÔNG BÁO PHỐI HỢP TUYỂN SINH LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2, LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT, NĂM 2018
THÔNG BÁO PHỐI HỢP TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VLVH, LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC, VĂN BẰNG 2 NGÀNH KẾ TOÁN, NĂM 2018
GIẤY BÁO HỌC, KỲ HỌC THỨ III, LỚP K58E LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG LỚP TCCN HÌNH THỨC VLVH KHÓA 14, NGÀNH PHÁP LUẬT, HUYỆN MƯỜNG CHÀ, NĂM 2018
CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ MUA PHÔI BẰNG TỐT NGHIỆP TCCN HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2018