Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Tin tức phòng  
Nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ học sinh, sinh viên
Phòng Hành chính - Tổng hợp đã phối hợp với phòng Quản lý HSSV tổ chức liên hoan đón tết cổ truyền "Bun Pymay" cho lưu học sinh Lào đang học tập và nghiên cứu tạo nhà trường
Nhằm mục đích động viên và chăm lo đời sống tinh thần đối với các em học sinh Lào trong dịp tết cổ truyền. Ngày 14/04/2019, phòng Hành chính - Tổng hợp đã phối hợp với phòng Quản lý HSSV tổ chức liên ...