Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Tin tức phòng  
HỘI THI THỂ THAO HỌC SINH – SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019
118 HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN KẾT NỐI 08 TỈNH, THÀNH PHỐ NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2018
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TOÀN TRƯỜNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP SÁCH GIÚP ĐỠ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI, CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ VÀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ: TRUNG CẤP KHÓA 32; CAO ĐẲNG KHÓA 9, KHÓA 10, KHÓA 11 ĐỢT BỔ SUNG NĂM HỌC 2018 - 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 858/QĐ-CĐKTKT, ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên)
HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN THAM GIA BUỔI NÓI CHUYỆN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP NĂM 2018
HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN THAM GIA SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA NĂM 2018
PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH - SINH VIÊN THAM GIA HỘI THI “GIỚI THIỆU TRUYỀN THỐNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN"
SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THAM GIA TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU NĂM 2018 CHO CÁC EM THIẾU NHI CỦA TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN
SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THAM QUAN TRIỂN LÃM BIỂN ĐẢO NĂM 2018
THÔNG BÁO LỊCH CHI TRÁ CHẾ ĐỘ HSSV
HỌC SINH, SINH VIÊN KHU NỘI TRÚ THAM GIA TỔNG VỆ SINH KHU NỘI TRÚ
DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC KHEN THƯỞNG ĐỢT 2 NĂM HỌC 2017 - 2018 ( Gồm các lớp cao đẳng Khóa 9, 10; Trung cấp khóa 30, 31)
(Ban hành kèm Quyết định về việc khen thưởng HSSV đợt 2 năm học 2017 - 2018; Gồm các lớp Cao đẳng Khóa 9,10; Trung cấp Khóa 30,31)
HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE KẾT NỐI 08 TỈNH, THÀNH PHỐ
Quy chế Công tác Học sinh - Sinh viên
(Ban hành kèm Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC CHO LƯU SINH VIÊN LÀO ĐI THAM QUAN, NGHIÊN CỨU THỰC TẾ
1