Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Tin tức phòng  
Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh Trung cấp trúng tuyển nhập học đợt 1, năm học 2021 - 2022
48 Quyết định về việc thanh tra công tác quản lý, cấp phát, sử dụng, chỉnh sửa, hủy bỏ và thu hồi văn bằng chứng chỉ, năm 2020
Hội nghị đối thoại với HSSV học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
56 SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN KẾT NỐI 08 TỈNH, THÀNH PHỐ NGÀY 14/11/2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC NĂM 2019
HỌC SINH, SINH VIÊN TÍCH CỰC THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN
667 Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2019 - 2020
HỌC SINH, SINH VIÊN THAM GIA LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THAM GIA LỄ PHÁT ĐỘNG “THÁNG NHÂN ĐẠO” NĂM 2019
TỔ CHỨC TẾT BUNPIMAY NĂM 2019 CHO SINH VIÊN LÀO ĐANG THEO HỌC TẠI NHÀ TRƯỜNG
DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI, CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ VÀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ; TRUNG CẤP KHÓA 32, CAO ĐẲNG KHÓA 9, 10, 11 ĐỢT 02, NĂM HỌC 2018 - 2019
(Kèm theo Quyết định số: 195/QĐ-CĐKTKT, ngày 26 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ LẾ HỘI HOA BAN NĂM 2019
HỘI THI THỂ THAO HỌC SINH – SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019
118 HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN KẾT NỐI 08 TỈNH, THÀNH PHỐ NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2018
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TOÀN TRƯỜNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP SÁCH GIÚP ĐỠ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
1