Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Tin tức phòng  
DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 409/QĐ-CĐKTKT, ngày 20 tháng 6 năm 2018, về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học sinh - Sinh viên hệ chính quy, học kỳ II, năm học 2017 - 2018), ...
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CUỘC THI NHẢY DÂN VŨ TRONG ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẢNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN NĂM 2018
...
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN THAM GIA ĐÓN HÀI CỐT LIỆT SĨ QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM HY SINH TẠI NƯỚC BẠN LÀO
HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN THAM GIA LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
.........................................................................................................
HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN THAM GIA TỔNG VỆ SINH VÀ THAY HOA TẠI NGHĨA TRANG HIM LAM NGÀY 04/05/2018
................................................................
.......................HỘI CHỢ VIỆC LÀM 2018..........................
.........................................................................................................................
HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018
DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
100% HSSV ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 THEO DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
KẾ HOẠCH Phát động phong trào xây dựng lớp “Học tập tốt - Rèn luyện tốt” Năm học 2017 - 2018
Thực hiện Kế hoạch số 709/KH-CĐKTKT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên về Kế hoạch thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018. Trường Cao ...
Hội thi thể thao học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
Ngày 27 và ngày 28 tháng 01 năm 2018, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã tổ chức thành công Hội thi thể thao học sinh, sinh viên năm học 2017 - 2018
Một số hình ảnh cổ vũ trận chung kết U23 Việt Nam - Uzbekistan
Ngày 27 tháng 01 năm 2018, Thầy và trò trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên tổ chức buổi cổ vũ trận chung kết trong không khí náo nhiệt, hồi hộp, cùng chung một niềm tự hào dân tộc, một khát ...
120 HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE KẾT NỐI 5 TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC PHÍA BẮC
HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE KẾT NỐI 8 TỈNH, THÀNH PHỐ
Sáng 26/10/2017, hơn 100 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã tham gia Phiên giao dịch việc làm online kết nối 8 tỉnh, thành phố trong cả nước do Trung tâm ...
Hội nghị triển khai “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”
Thực hiện kế hoạch số 733/KH-CĐKTKT ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên về việc Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016; Ngày 6 tháng 10 ...
1