Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Thông báo  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NĂM 2021
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 04 NGÀNH MỚI
Ngày 02/10/2020 Hiệu trưởng Nhà trường đã ký Quyết định ban hành Chương trình đào tạo ngành, nghề Chăn nuôi - Thú y, Bán hàng trong siêu thị trình độ trung cấp, cao đẳng; Nghiệp vụ Nhà hàng, khách ...
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Ngày 29/3/2021 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 17/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC NHẬP HỌC CHO HỌC SINH K33 TRUNG CẤP
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP THẠC SỸ NGÀNH QUẢN LÝ ĐÔ THI VÀ CÔNG TRÌNH NĂM 2019
KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHÍNH QUY ĐỢT 2, NĂM 2019
THÔNG BÁO PHỐI HỢP TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NGÀNH LUẬT, NĂM 2019